Hệ thống cơ sở

Cơ sở Quận 2

Địa chỉ

19 Đường số 3, Phường Bình An

Điện thoại

(028) 3740 2738 – (028) 3740 2739

Cơ sở Quận 9

Địa chỉ

729/6 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu

Điện thoại

0919 256 296

Cơ sở Quận 10

Địa chỉ

436B/24 Đường 3/2, Phường 12

Điện thoại

(028) 3979 7889 – (028) 3979 7890