Hệ thống cơ sở

Cơ sở Quận 2 – TP. Thủ Đức

  • Địa chỉ: 19 Đường số 3, Phường Bình An, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
  • Điện thoại: (028) 3740 2738 – (028) 3740 2739

Cơ sở Quận 9 – TP. Thủ Đức

  • Địa chỉ: 729/6 Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
  • Điện thoại: (028) 3535 1148 – 0906 692 729

Cơ sở Quận 10

  • Địa chỉ:  436B/24 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3979 7889 – (028) 3979 7890