Cô Nguyễn Nữ Lan Hương

  •  Năm học 1978 – 1979 : giáo viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 15 – Quận 3.
  •  Từ 1979 đến 1989 : Hiệu trưởng trường Tuổi Thơ 14, 15 – Quận 3.
  •  Từ 1990 đến 2002 : Chuyên viên Tổ Mầm Non – Phòng GDĐT. Quận 3.
  •  Tháng 10/2002 đến tháng 12/2013 : Hiệu Trưởng trường Mầm Non 8 – Quận 3.
  •  Huy chương “Vì sự nghiệp Giáo Dục” năm 2003.