Cô Phùng Hoàng Oanh

 • 1978-1979: GVMN quận 3
 • 1979- 1980: Phó ht mẫu giáo Tuổi thơ 7 quân 3
 • 1980-1982: HT mẫu giáo Tuổi thơ 1O quận 3
 • 1982-1985: HT MG Tuổi Thơ 11B quận 3
 • 1985-1986 HT Mẫu giáo Tuổi Thơ 20 quận 3
 • 1986-1997 HT MẦM NON 3 quận 3
 • 1997- 2010: HT mầm non 3 quận 3
 • Từ 2010 Nghỉ hưu theo chế độ
  Huy hiệu TP HCM
 • Chiến sĩ thi đua cấp quận cấp TP từ năm 1992 đến 2010
 • Bằng khen Bộ Giáo Dục
 • Làm công tác quản lý các trường Mẫu Giáo Quốc Tế, Tư Thục.