Cô Phạm Thị Thanh Thuỷ

  • Từ 1978 – 1981 : Giáo viên mầm non Quận 3
  • Từ 1981 – 1994: Phó hiệu trưởng Trường Mầm non 2 Quận 3
  • Từ 1994 – 2013: Hiệu trưởng Trường Mầm non 2 Quận 3
  • Chiến sỹ thi đua cấp quận từ năm 1996 – 2012
  • Chiến sỹ thi đua cấp thành phố năm 2005, 2008, 2011